Ziektebeelden

Samen voor een regionaal beleid.

Zie ook de link naar het Regionaal Antibioticaformularium op de HOME pagina van mmmig.nl

De huizen het Rijnstate, Slingeland ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Rivierenland stelden een gezamenlijk Antibioticaformularium op. Eind december 2022 is deze online gezet.
Deze adviezen zijn gebaseerd op het Antibioticaboekje van de SWAB, de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid en/of landelijke of internationale richtlijnen. Daar waar de adviezen verschillend zijn voor één van de ziekenhuizen is dat expliciet aangegeven bij de opmerkingen. Zie het Regionaal Formularium: https//rijngelder.adult.nl.antibiotica.app/nl