Ziektebeelden

Wij participeren in de 5-jarige opleiding tot arts-microbioloog samen met de vakgroep Medische Microbiologie van het UMC Radboud te Nijmegen.

Als AIOS ondersteun je de medische patiëntenzorg en word je opgeleid tot medisch specialist. Je voert zelfstandig onderzoek uit op het vakgebied en participeert in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

De nadruk van de opleiding ligt op preventie, geïntegreerde diagnostiek en therapie van infectieziekten.

Er is een sterke betrokkenheid van de afdeling Medische Microbiologie bij klinische besprekingen en consulten in het ziekenhuis. Bovendien word je betrokken bij onderwijs en onderzoek dat op de afdeling plaatsvindt.

 

Eén jaar binnen Rijnstate

De duur van de opleiding bedraagt 5 jaar. Hiervan worden of 2 jaar ingevuld in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen of 1 jaar in het Rijnstate in Velp & Arnhem.

 

Op dit moment

Op dit moment hebben wij een eerstejaars AIOS binnen Rijnstate aan het werk, Helene Baak. Zij vervult van 1 oktober 2023 tot 1 mei 2024 haar labstage bij ons.