Ziektebeelden

Wij participeren in de 5-jarige opleiding tot arts-microbioloog samen met de vakgroep Medische Microbiologie van het UMC Radboud te Nijmegen.

Als AIOS ondersteun je de medische patiëntenzorg en word je opgeleid tot medisch specialist. Je voert zelfstandig onderzoek uit op het vakgebied en participeert in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

De nadruk van de opleiding ligt op preventie, geïntegreerde diagnostiek en therapie van infectieziekten.

Er is een sterke betrokkenheid van de afdeling Medische Microbiologie bij klinische besprekingen en consulten in het ziekenhuis. Bovendien word je betrokken bij onderwijs en onderzoek dat op de afdeling plaatsvindt.

 

Eén jaar binnen Rijnstate

De duur van de opleiding bedraagt 5 jaar. Hiervan worden of 2 jaar ingevuld in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen of 1 jaar in het Rijnstate in Velp & Arnhem.

 

Op dit moment

Op dit moment hebben wij twee AIOS binnen Rijnstate aan het werk. Ragnhild Wijma maakt per 1 oktober 2019 onderdeel uit van ons team. Ragnhild is eerstejaars en voltooid binnen ons ziekenhuis haar labstage.

Per 1 apil 2020 versterkt  Amelieke Cremers ons team. Zij is vierdejaars, en voltooid op dit moment haar consultenstage.