Ziektebeelden

Sinds september 2016 ondersteund Gerda de maatschap Medische Microbiologie & Immunologie Gelderland (MMMIG) op organisatorisch en bedrijfskundig vlak.

Als maatschapmanager draagt Gerda zorg (voor een gedeelte van) de bedrijfsvoering. Ze vertegenwoordigt de maatschap in niet-patientgebonden taken en activiteiten binnen en buiten de ziekenhuisorganisaties.

Gerda heeft een actieve rol in het dagelijks bestuur en is wisselend werkzaam op twee locaties van de maatschap, namelijk in het ziekenhuis Gelderse Vallei en het Rijnstate ziekenhuis.

Heb je een vraag over onze maatschap (dus niet medisch-inhoudelijk) ? mail je vraag naar gcompanje@rijnstate.nl 

Ons Team