Mycologie

aspergillus

Mycologie is het deel van de microbiologie dat zich bezig houdt met het onderzoek naar schimmels en gisten.

Bij het determineren van gisten en schimmels wordt nog steeds gebruik gemaakt van klassieke microbiologische technieken zoals microscopie waarmee de plaatjes en sporen van de verwekker in meer detail bekeken kunnen worden. In toenemende mate wordt ook geprobeerd om schimmels en gisten te determineren middels moderne technieken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van sequentie analyse en spectroscopie.