Ziektebeelden
Om snel en afdoende op te kunnen treden tegen schadelijke agentia van buiten af, dient de immuunreactie in evenwicht te zijn met de mate van bedreiging. Is de bedreiging door een schadelijk agens groot dan behoeft dat een sterke reactie; in geval van minder schadelijke agentia kan worden volstaan met een beperkte immuunreactie.
Update: 07-07-2020