Auto-Immuunziekten

AUTO-ANTISTOFFEN ALS MIDDEL VOOR DIAGNOSTIEK

Er zijn inmiddels vele testen ontwikkeld voor het aantonen van auto-antistoffen. Soms zijn auto-antistoffen direct betrokken bij weefselbeschadiging of functie verlies van een cel of orgaan (ziekte van Graves-Basedow). Vaak ook zijn auto-antistoffen indirect betrokken bij de auto-immuunreactie en vormen ze een afspiegeling van de weefselschade die op een andere manier tot stand is gekomen (coeliakie). Het vrijkomen van auto-antigenen als gevolg van de weefselschade kan de vorming van auto-antistoffen initiëren. Toch is de bepaling en kwantificering van auto-antistoffen vaak goed bruikbaar in de diagnostiek van (auto-)immuunziekten. In sommige gevallen kunnen auto-antistoffen al in een zeer vroeg stadium van de ziekte worden aangetoond en kan een toename in antistof titer een progressie van de ziekte voorspellen.
Het voorkomen van auto-antistoffen op een moment dat de ziekte nog niet klinisch manifest is, opent mogelijkheden om (auto-)immuunziekten vroegtijdig op te sporen en weefselschade of complicaties te voorkomen. Deze vroegtijdige immuun diagnostiek wordt daarom steeds meer door huisartsen aangevraagd.