Cytochroom P450 polymorfisme (update 18-9-2014)

Antibiotica, en vele andere lichaamsvreemde stoffen, worden door enzymen afkomstig uit lichaamscellen afgebroken. Zo wordt voorkomen dat deze stoffen een toxisch effect uit kunnen oefenen op het lichaam. Deze enzymen bevinden zich in het endoplasmatisch reticulum van met name levercellen en cellen uit de dunne darm. Cytochroom P450 staat voor de enzymen die de meeste antibiotica afbreken. Variatie in cytochroom P450 kan maken dat stof A juist sneller of juist langzamer wordt afgebroken door een patient. Van veel cytochroom P450 enzymen is bekend dat de aanwezigheid van een bepaalde isovorm betekent dat er een interactie is met antibiotica. Zo weten we dat als een patient de CYP3A4 isovorm bezit hij rifampicine sneller afbreekt maar itraconazol juist langzamer.

Heft u een patient waarvan bekend is dat er sprake is van CYP P450 polymorfisme dan kunt u via onderstaande links zien met welke antibiotica (en andere lichaamsvreemde stoffen) er een interactie is, en of deze interactie nu juist een inductie of inhibitie inhoudt.

Cytochroom P450 interactie tabel