Mycoplasma pneumoniae

Verwekkers:

  • Mycoplasma pneumoniae

Afname

PCR
Middels PCR techniek kan Mycoplasma pneumoniae worden aangetoond. Hiervoor is een keeluitstrijk ( Sigma ESwab (Copan) of dieper respiratoir materiaal nodig.

Serologie
Positief (titer groter dan 1:40; 1:40 is net positief, bij evidente infecties vaak titer van 1:160 of hoger).
Zowel IgG als IgM antistoffen tegen Mycoplasma pneumoniae worden hierbij aangetoond.
Inzenden: twee sera met een tussenpoos van tenminste 1 week voor het aantonen van een significante titerstijging; tenzij het eerste monster meteen heel hoog positief is (bv 1:640).