Onychomycose door NON-dermatofieten (update 14-10-2015)

Criteria die van belang zijn om onderscheid te kunnen maken tussen een onychomycose veroorzaakt door een ongebruikelijke schimmel of een gecontamineerde kweek. Als er aan tenminste 3 criteria voldaan wordt is de kans op een werkelijke infectie groter dan de kans op een gecontamineerde kweek.

1. het directe preparaat (KOH) is positief voor schimmels
2. de kweek laat groei zien van een non-dermatofiet
3. de kweek laat bij herhaling groei zien van een non-dermatofiet (dus meerdere kweken positief met dezelfde non-dermatofiet)
4. de kweek laat op meerdere plaatsen / van meerdere stukjes materiaal groei zien van dezelfde non-dermatofiet
5. de kweek laat GEEN groei zien van een dermatofiet
6. een histologisch preparaat laat het beeld van onychomycose zien

Met name criteria 1 tm 3 en 5 zijn van belang; 4 is vaak niet bekend en 6 wordt niet altijd verricht.

Vaak voorkomende non-dermatofieten uit nagelkweek:
Scopulariopsis, Fusarium, Aspergillus, Scytalidium, Acremonium, Natrassia en Alternaria species.