STEC (shigatoxine vormende E coli) (update juli 2018)

Verwekkers:

  • STEC (shigatoxine vormende E coli)

Afname

Verwekkers:

STEC (shigatoxine vormende E coli)

 

Afname: Invullen aanvraagformulier

Naast de administratieve gegevens van de pati ënt is van belang:
•    duidelijk vermelden welk(e) onderzoek(en) word(t)en gewenst
•    bij een aanvraag voor bacteriele diarree verwekkers wordt standaardonderzoek verricht op Salmonella, Shigella en Campylobacter en STEC
•    klinische gegevens (datum 1e ziekte dag, symtonen)
•    epidemiologische gegevens (recent verblijf in het buitenland)
•    datum van afnemen

LET OP: voor de meldingsplicht zijn de klinische symptonen ook van belang. Graag deze invullen zodat het laboratorium ook de juiste melding kan doen!

Bij verdenking HUS graag telefonisch overleg met de dienstdoende arts microbioloog.

Verzenden materiaal

Het laboratorium verstrekt verzendkokers voor het faecesonderzoek, met daarin een korte buis met lepeltje. Een voor de helft gevulde buis is ruim voldoende. Bijvoorbeeld jampotten en medicijnflesjes zijn ongeschikt als verzendmateriaal. De faeces kan ook worden gebruikt voor moleculaire onderzoek op pathogenen zoals virussen of parasieten.